Hiển thị:

Cảm Biến Báo Mức Chất Rắn Dạng Cánh Xoay-Rotary Switch-JB-SD-AC220V-PARKER

Liên hệ

Nguồn cấp: AC220V ±10% Công suất tiêu thụ: 3W Tiếp điểm: AC250V, 3A Tốc độ c&a..

Cảm Biến Báo Mức Chất Rắn Dạng Cánh Xoay-Rotary Switch-JC7-SD-1000mm-PARKER

Liên hệ

  Loại : JC7 Vật liệu Thân : Hộp kim nhôm Cánh Quay: STS 304 Nắp bảo vệ:..

Cảm Biến Báo Mức Chất Rắn Dạng Cánh Xoay-Rotary Switch-JC7-SD-100mm-PARKER

Liên hệ

  Loại : JC7 Vật liệu Thân : Hộp kim nhôm Cánh Quay: STS 304 Nắp bảo vệ:..

Cảm Biến Báo Mức Chất Rắn Dạng Cánh Xoay-Rotary Switch-JC7-SD-200mm-PARKER

Liên hệ

  Loại : JC7 Vật liệu Thân : Hộp kim nhôm Cánh Quay: STS 304 Nắp bảo vệ:..

Cảm Biến Báo Mức Chất Rắn Dạng Cánh Xoay-Rotary Switch-JC7-SH-1000mm-PARKER

Liên hệ

  Loại : JC7 Vật liệu Thân : Hộp kim nhôm Cánh Quay: STS 304 Nắp bảo vệ:..

Cảm Biến Báo Mức Chất Rắn Dạng Cánh Xoay-Rotary Switch-JC7-SH-250mm-PARKER

Liên hệ

  Loại : JC7 Vật liệu Thân : Hộp kim nhôm Cánh Quay: STS 304 Nắp bảo vệ:..

Cảm Biến Báo Mức Chất Rắn Dạng Cánh Xoay-Rotary Switch-JC7-SH-450mm-PARKER

Liên hệ

  Loại : JC7 Vật liệu Thân : Hộp kim nhôm Cánh Quay: STS 304 Nắp bảo vệ:..

Cảm Biến Báo Mức Chất Rắn Dạng Cánh Xoay-Rotary Switch-JC7-SH-500mm-PARKER

Liên hệ

  Loại : JC7 Vật liệu Thân : Hộp kim nhôm Cánh Quay: STS 304 Nắp bảo vệ:..

Cảm Biến Báo Mức Chất Rắn Dạng Cánh Xoay-Rotary Switch-JC7-SL-100mm-PARKER

Liên hệ

  Loại : JC7 Vật liệu Thân : Hộp kim nhôm Cánh Quay: STS 304 Nắp bảo vệ:..

Cảm Biến Báo Mức Chất Rắn Dạng Cánh Xoay-Rotary Switch-JC7-SL-200mm-PARKER

Liên hệ

  Loại : JC7 Vật liệu Thân : Hộp kim nhôm Cánh Quay: STS 304 Nắp bảo vệ:..

Cảm Biến Báo Mức Chất Rắn Dạng Cánh Xoay-Rotary Switch-JC7-ST-100mm-PARKER

Liên hệ

  Loại : JC7 Vật liệu Thân : Hộp kim nhôm Cánh Quay: STS 304 Nắp bảo vệ:..

Hiển thị từ 1 đến 11 của 11 (1 Trang)